Стара душа ли сте? Да, ако отговаряте на тези две условия