Пророчества от царството на сънищата

С пророческите сънища са свързани множество поверия

сънища Ето какви съвети и наблюдения предлагат езотериците на тези, които искат да се възползват от подсказките, идващи от владенията на Морфей…

• За да запомните добре съня, е полезно всяка седмица да сменяте мястото на възглавницата си: тоест на всеки 7 дни да я слагате там, където преди това са били краката ви. Имайте предвид, че съновиденията призори имат много по-голямо значение за предсказване на бъдещето от тези в началото на нощта.

• Най-важни се смятат сънищата в събота през нощта.

• По-голямо значение трябва да се придава да сънища със сходни сюжети, които се повтарят до три пъти.

• Обикновено сънят се сбъдва в промеждутъка от следващия ден до девет месеца след това.

• Сънищата от 20 до 24 часа се сбъдват след по-продължително време, от 24 до 3 сутринта – в течение на 3 месеца, от 3 часа до разсъмване се сбъдват много скоро.

• Вероятността да се сбъдне даден сън се определя също от числото на месеца, когато сте го сънували, но не в календарен ред, а смятайки от новолуние. Така че, ако се увличате от гадания по сънища, трябва да водите собствен календар. Във всеки следващ месец отчитайте от деня на новолуние 30 – 31 дни и по тях се ориентирайте в достоверността на съня.

1-ви ден. Сънищата в този ден се сбъдват точно и предсказват добро.
2-ри. Съищата са празни и не означават нищо.
3-и. Сънищата бързо се сбъдват.
4-и. Не се сбъдват скоро.
5-и. Сънищата са с хубаво значение.
6-и. Сбъдват се, но не скоро.
7-и. Щастливи сънища, но не бива да разказвате за тях на никого.
8-‘и. Водят до изпълнение на желание.
9-и. Сбъдват се и обещават скорошен успех.
10-и. Сбъдват се, но водят до неприятности.
11-и. Сбъдват се в течение на 11 дни и носят радост.
12-и. Сбъдват се бързо и благоприятно.
13-и. Водят до неприятности.
14-и. Неудачни са.
15-и. Сбъдват се скоро и много благоприятно. 16-и. Не се сбъдват и нямат никакво значение. 17-и. Обещават успех и се сбъдват в течение на двадесет дни.
18-и. Водят до печалби и обновление. 19-и. Водят до семейни неприятности. 20-и. Сбъдват се скоро.
21-и. Сбъдват се в течение на 11 дни и водят до радости.
22-ри. Предупреждават за неприятности. 23-ти. Скоро се сбъдват.
24-ти. Сънищата са радостни и скоро се сбъдват. 25-и. Сънища за лъжа и измама. 26-и. Сънища за удоволствия и забава. 27-и. Безсмислени, безцветни и нямат никакво значение.
28-и. Обещават известни затруднения и се сбъдват в течение на 30 дни. 29-и. Не се сбъдват.
30-и. фантастични сънища, не се сбъдват винаги и не скоро.
31 -ви. Сънища за любовни победи и наслаждения се сбъдват в течение на 15 дни.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар