Искате детето да се научи на ред и чистота? Бъдете добър пример!