Не се оплаквайте – младите хора са свестни и умни!