Близнаците са верни приятели

Близнаци владеят от 22 май до 21 юни. Този знак е носител на чувство, приятелство, вярност и преданост.

Bliznaci

Знакът Близнаци представя единството и силата на съединеното действие, а също тъй и съюза, братството, както и приятелството. Той покровителствува планомерните и изпълнителни сили на човека в механичната област на работата. Родените под тоя знак, ако работят сговорно с други, могат да развият страшно могъщи сили и качества, които се крият в тяхната магнитна природа.

Скъпоценният камък на родените йод Близнаци е берилият. У тях умът е съединен с прозрението (интуицията). Те са не само прозорливи, но и вдъхновени. Могат да стигнат, ако работят, до най-висок умствен развой. Към тях спадат философите-либерали, които са великодушни, но непостоянни. Те се вдъхновяват от обстоятелствата и затова изглежда, че си противоречат. По естество родените под Близнаци са извънредно енергични и много лесно се вълнуват. Те разполагат с изблик на умствена сила, която ги тласка да се хвърлят ирезглава в най-исполински дела. Понеже в действията си са напрегнато разсъдливи и остро прозорливи, те биват нервни, подвижни, неспокойни и винаги нащрек. Склонни са към променливост. Те обичат науката, имат страст към най-различни занятия, но тяхното непостоянство им пречи. Те са съзерцателни и надарени със силно въображение. Растенията на знака Близнаци са: тръстиката, бромът, орловите нокти, кучешките зъби, жълтият равнец и дивата лоза. Камъни са: гранит и всички плочници.

ЖЕНИТЕ, родени под знака Близнаци, са хубавици, снажни, с добре сложено тяло. Те са кротки и нежни, чувствителни, обичат мъжете си, децата и приятелите си. Държат се просто, нямат големи домогвания, по характер са симпатични. Те са жалостиви, чистосърдечни, хранят добри чувства и в обноските им има голямо обаяние. Сръчни и похватни във всяко отношение, но лишени от енергичност, те все пак успяват да въртят къщата и да се грижат за домаш­ните си.

МЪЖЕТЕ, родени под Близнаци, са по нрав сприхави, решителни, весели, засмени, чувствителни, впечатлителни, непостоянни. Те са предани, сърдечни, обичливи, прилежно сантиментални, нежни, със симпатични обноски. Лесно се сприятеляват и остават верни на своите приятели, въпреки променливото си естество. Надарени са с голяма сърдечност, състрадателни са, обичат да услужват. Тия хора са умни, просветени и изобретателни. Те усвояват лесно всичко, което ги привлича, мозъкът им изработва бързо много замисли и кроежи, повечето от които остават неосъществени. Те са остроумни, въодушевяват се, разговарят, обичат изкуството, книжнината и всичко изтънчено. По нрав са разпалени, но самомнителни и предвзети, колкото и да са благоразумни, положителни и сръчни. Те успяват в работата си, само като си послужват с известна хитрост. Но техният гъвкав ум оправдава и хитрината, и лукавството им.

 

 

 Близнаците, Везните или Водолея се впечатляват от качествена изневяра

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар