Знаете ли какви суеверия са свързани с нашето облекло?