Какво предпочитат мъжете дори пред Европейското и вкусната вечеря…

Да, точно това, за което си мислиш,  е. Разпитахме подробно 142 представители на другия пол по темата орален секс

 

Когато започ­неш да ходиш с ново момиче, какво се случва най-напред?

 • Получавам ора­лен секс – 46%
 • Правя й орален секс – 22%
 • Осъщест­вяваме полов акт – 32%

Ако трябва­ше да избе­реш само едно от тези неща за останалата част от живо­та си, на кое щеше да се спреш?

 • Да получавам орален секс – 14%
 • Да правя ора­лен секс – 5%
 • Добрия стар полов акт – 81%

Съществува ли такова нещо като кофти френска любов?

 • Да – 76%
 • Не – 24%

Какво би искал жените да про­менят в техни­ката си?

 • Да използват по-малко зъбите си – 20%
 • Да използват повече ръцете си – 17%
 • Да обръщат подобаващо вни­мание на тести­сите ми – 11%
 • Да „смазват“ нещата по-често със слюнка – 9%
 • Всичко гореиз­броено – 27%
 • Нищо – и така си е супер! – 16%

Правили ли са ти го, докато караш кола?

 • Да – 51%
 • Не – 49%

Чувстваш ли се понякога неу­добно, кога­то една жена те обслужва с уста?

 • Да! Особе­но, ако изриг­на изведнъж и я омажа цялата – 5%
 • Не, толкова ми е хубаво, че изоб­що не мога да мисля – 65%

Обичаш ли да правиш на жените орална любов?

 • Да, забавно е! – 5%
 • Не, но ми харесва, че й доставям удо­волствие – 26%
 • Не, правя го само по задълже­ние – 9%

Какво си мислиш, когато си там долу?

 • Мога да правя това непрекъс­нато – 54%
 • Непрекъснато ли ще трябва да пра­вя това? – 17%
 • Леле, забравих да изпратя един важен и-мейл днес – 8%
 • Тя ще ми върне жеста и това ще е страхотно! – 21%

Що се отнася до връщането на жеста, очакваш ли това да се случи веднага и на всяка цена?

 • Да, така е спра­ведливо – 22%
 • Не, не искам нищо в замя­на – 39%
 • Не, но в дъл­госрочен план трябва да има някаква равно­поставеност на даването и получаването – 39%

Достатъчно орален секс ли правиш на при­ятелката си/ жена си?

 • Да – 60%
 • Не – 40%

А ако тя иска да промениш техниката си, как трябва да ти го покаже?

 • Предпочитам да ми го каже с думи – 77%
 • Да ме насочи нежно с движе­ния – 19%
 • В името на крехкото ми его най-добре да приеме нещата таки­ва, каквито са – 4%

РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ

Защо мъжете се хвалят, когато получават орален секс, а често премълчават, че са го правили на жена?

Първото не се случва току-така, и когато си ударил „кьора­вото“ си струва да се изфукаш.“ — Алекс, 25 г.

С възрастта това се променя – готов си да разкажеш на целия свят, че си я направил щастлива.“ — Оги, 38 г

Не е точно така, познавам много мъже, кои­то се гордеят с това, че са добри в правенето на френска любов.“ — Мишо, 20 г

 

75% предпочиташ да получат орален секс вместо вкусна пържола за вечеря

77% от мъжете предпочитат да получат орален секс, вместо да гледат как любимият им отбор печели Европейското

27% предпочитат да получат орален секс вместо повишение в работата

 

 

 

Издухай го в леглото

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар