Мъжете харесват закръглените форми!

Разберете защо мъжете са биологично програмирани да се възбуждат от здрави, закръглени и чувствени жени. Въпросът тук е, че закръгленото тяло, подобно на фигурата на класическия пясъчен часовник, кара мъжете да отделят...