Бъзак или тревист бъз – какво представлява и как се използва – рецепти и съвети

Бъзакът (Sambucus ebuius) е тревисто многогодишно растение от сем. Бъзови. Стъблото е силно набраздено и достига до 1-2 м височина. Бъзак, тревист бъз Листата са нечифтоперести с 5-13 островърхи напилени листчета. Цветовете са дребни,...