Привлечете късмета и просперитета с добре подбрано облекло

За вертикалния аспект на аурата – различните енергийни центрове, или чакри (сексуална, сърдечна и т.н.), се знае и пише много Те отговарят за духовното развитие. Но съществува и хоризонтален аспект на аурата, свързан с...