Един шамар никога не остава сам!

Имам позната, която смя­та, че е напълно в реда на нещата мъжът от време на време да удря на жена си по някой и друг шамар профи­лактично. Така навремето постъпвал дядо й, така дей­ствал и баща й. Явно това е стил и на съпруга...

Изнасилиха ме посред бял ден

Убедена съм, че много жени са изпитали сексуал­но насилие, но в повечето случаи ситуацията е така­ва, че не могат да напра­вят нищо – мълчат и носят в себе си болката. Преди десетина години и аз пре­живях нещо ужасно, по­сред...

Има ли нещо общо между шамарите, ритниците и любовта?

Какво общо има боят с любовта? Къде ли се изгуби прекрасният мъж, с когото някога толкова се обичахме?   С Петър бяхме приятели от деца, живеехме в съсед­ни къщи и дори когато ги събориха, за да построят нов квартал с блокове,...