Самет ходжа: „Поръсете дома си с шербет, за да го защитите“

Още в началото искам да кажа, че аз на никого и при никакви об­стоятелства не правя магии. Вме­сто това изработвам индивиду­ални защити за успех в бизнеса, за двойките, на които им е писа­но да са заедно, в семействата вместо...