Чисти сметки, добри приятели!

Заради 500 лв. се разби дългогодишно приятелство. Когато 500 лева им разказаха играта, двете имаха 20 години приятелство зад гърба си. Харе­саха се още когато Криста за­почна работа в кантората, в ко­ято Анелия беше администрати­вен...