Планетарни конфигурации и красота – каква е връзката?

Външната привлекателност предопределя отношението към хората в много сфери от живота И макар че каноните на красотата са доста условни, строго субективни и варират през епохите, въпросът не е само във формата на лицето...