Съвети за повишаване на имунитета преди грипния сезон

Грипът се причинява от различни, но близки по вид вируси. Епидемии от бо­лестта възникват предимно през зимата. Вирусът се разпространява бързо, особено на места с много хора, например в училищата и учрежденията. Хората...

Човекът като канцерогенен фактор за развитие на рак

Някои видове рак се срещат по-често в някои фамилии. Това не означава, че ракът е „наследствен“. При определени обстоятелства, които са известни само отчасти, организмът на тези хора е готов по-често в сравнение с останалите...