Поверия срещу нечиста сила

Едно от най-устойчивите и старинни суеверия е чукането на дърво Някои народи не чукат на дърво, за да не се самоурочасат, а само леко го докосват… Историята на произхода на това интернационално поверие не е толкова проста,...