Тръгнах с метросексуален от любопитство, а се влюбих

Реших, че само вие ще може да ми обясните нещо, което или не разбирам, или отказвам да разбера. Но нека първо разкажа за себе си. Жена на 22 г. съм, от малко градче в Североза­падна България, студентка в София втора година. Имах...