Що то „Колело на Съдбата“?

Още от древни времена хората изчисляват движението на планетите и определят тяхното взаимодействие и влияние върху човека Една от системите на планетарни изчисления е персийската, наречена „Колело на съдбата”. Системата...