Детето ми беше изпаднало в истерия и аз направо се парализирах!

Да видиш детето си в истерична светлина не е най-приятната гледка на света Не знаеш дали да го шамаросаш или да го успокоиш с нежност и грижа. Или и с двете в различен ред. Детската истерия е състояние, което трябва да се овладява...