Детето ми капризничи. Всички ли правят така? (1)

Детето ми капризничи и не знам как да се справя с това. Всички деца ли разиграват родителите си с капризи?! Защо децата капризничат? Можем ли да ги отучим да го правят? Отговорът е положителен – и веднага следва предупреждението:...