Може ли да се научим сами да познаваме предстоящите събития?

Наблюдавайки последователността от привични, повтарящи се ден след ден събития, придобиваме способност да надникнем с няколко секунди в бъдещето Всяко лично съзнание представлява непрекъсната последователност от усещания....