Променяйки външността си, ние променяме своето бъдеще

Нашата потребност да променяме външността си се основава на древно интуитивно знание. Знанието за това, че всички детайли в човешкия облик имат дълбоко влияние върху живота ни Те има въздействие и върху усещанията ни,...

Какво говори челото ви за вашия характер

Мнозина мислители твърдят, че съществува тясно съотношение между лицето и характера.   Да разгледаме разните черти на лицето. Известни знакове никога не лъжат:   ЧЕЛО Сплеснато и тясно откъм косите чело показва слаба интелигентност...