Каква е кармичната задача на родените под зодия Риби?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Рибите се раждат за да разберат, че само­жертвата е свещена

Из­бавяйки се от отрицател­ните черти в характера си, развивайки и усъвършенствайки положител­ните си качества, ние пробуждаме своята вис­ша природа, чието име е Безкрайна любов. Риби­те трябва да се научат напълно да се отдават, да се научат беззаветно да служат. Така ще могат да излязат извън границите на своите възможности, да оценят широтата, щед­ростта, безграничността на душата си.

Някои Риби вярват, че саможертвата е мъ­ченичество. Те смятат (и грешат), че трябва да се откажат от всичко – да престанат да се грижат за себе си, за интересите си. Но всъщност трябва да се научат да жертват онези черти в характе­ра си, които им пречат да разкрият своето вис­ше Аз, да се откажат от празните фантазии, от емоционалната зависи^ мост, от страховете си, за да открият себе си.

На тези хора е свойс­твена двойственост на натурата: те се възхи­щават от красотата на реалния свят и в същото време могат лесно да се откажат от материално­то заради духовното. От една страна, са силно привързани към зем­ния свят, а от друга – се стремят да се слеят с Бо­жествения. Тази двойс­твеност им дава много възможности.Те веднага разбират какво се случ­ва, участват активно в земните дела и в същото време са много чувст­вителни към духовната сфера.

Един от главните им житейски уроци е да на­мерят равновесие между материалното и духовно- то начало. С каквото и да се занимават (пригот­вяне на вечеря, кариера или възпитание на деца), те трябва да възприемат всичко като безкраен път към пробуждане на своя Дух.

Друга кармична зада­ча на Рибите е да не се поддават на негативното влияние на Нептун и да не станат измамници.Те обичат да фантазират и вярват, че могат да убе­дят когото и да е в каквото и да е. Но лъжат не само другите, но и себе си. И с времето се объркват.

Предизвикателството пред тях е да се издигнат над илюзиите на реалния живот, да живеят така, както изисква нашата душа – с любов към света и към хората.

Понякога Рибите се стремят не просто да помогнат, а да спасят другия. Когато тази пот­ребност стане за тях по-важна от необходи­мостта да накарат този човек да потърси друг изход от ситуацията, Ри­бите не усвояват своя главен урок в живота. В стремежа си да спасят другия те често се хвърлят да помагат, без дори да попитат нужна ли е помощта им.

По този начин те поощряват слабостта на другите и едновременно с това си наработват негативна карма. Това поведение пречи на развитието и на самите тях, и на тези, на които помагат.

Рибите се самозаблуждават – затварят си очите за собствените проблеми, опитвайки се да решат чуждите.

Единстваният човек, за чието спасение те на­истина са отговорни, са самите те. Главната им задача трябва да бъде грижата за самите себе си – това не е егоизъм, а поддържане на душевно равновесие.

Рибите трябва да разберат, че човек се усъвършенства не само чрез страдания. Те са мощно средство за ду­ховно развитие, защото разрушават човешкото Его и разкриват истин­ската същност на човека. Но това не е единствени­ят път. От самите Риби зависи да преминат от болката и страданията към радостта и спокойс­твието, да станат въп­лъщение на любовта и разбирането, символ на спасението и духовното пробуждане.

vitamin_b17_complex_rak_bodilax_zapek_otslabvane_ured_za_srebarna_voda_D-r_Silver_
trenajorni_ochila_D-r_Vijan_dalekogledstvo_kasogledstvo_katarakta
lula_inhalator_astma_kihane_kashlica_himalayska_sol_magic_belt_kolan_bolka_kryst_grabhidro_helt_alkalna_voda_srebarna_vodainderma_psoriazis_kojni_problemi

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар