Връзките в родовата система оказват влияние на нашия живот: кои са те?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

За нашето сътворение е била нужна енергията на двама


Зад тях стоят техните родители, а зад всекиго поотделно – неговите предци, и т.н. Всички тези хора, живи или починали, образуват единна система, към която принадлежим…

СИСТЕМАТА НА РОДА

Свързани сме с рода си чрез своите родители. При наличието на връзка от него можем черпим огромна сила, ако не нарушаваме законите на системата, към която принадлежим. Освен кръвните роднини в нея влизат други хора и души, които са присъствали в живота ни и са оказали върху нас силно влияние.

Например:

– в родовата система влизат хората, които са родени в нея (освен самия човек и неговите братя, сестри, включително абортите, помятанията, рано починалите или осиновените деца);

– всички преки роднини до седмо коляно назад (баба, дядо, прабаба, прадядо) и напред (деца, внуци, правнуци) с техните връзки, партньори и значими хора в живота;

– всички партньори, с които има силен емоционален или интимен контакт (бивши съпрузи и съпруги, първата любов, всички сексуални партньори);

– всички хора, които са помогнали родът да оцелее, спасили са живота на някого от членовете му, осъществили са благодеяние (на фронта са изнесли някого изпод неприятелския огън, отдали са своята дажба хляб на гладуващия, спасили са живота по време на пожар и т.н.);

– всички хора, които са нанесли някаква вреда на родовата система, заплашвали са живота или благополучието на някого от членовете й (насилници, врагове, убийци, крадци и т.н.);

– всички с особена съдба – тежки заболявания, лудост, инвалидност, странна или страшна съдба, убийци, убити.

Става ясно колко много хора, с които сме пряко или косвено свързани, оказват върху нас значително влияние – и позитивно, и негативно. Много от тях просто ни помагат, пазят ни и ни дават сила да живеем. Но има и такива, с които връзките са нарушени и изискват възстановяване, признание, приемане в родовата система и уважение към сложната им и трудна съдба.

Ако в родовата ни система всички връзки са здрави, законите са спазени, пътят ни ще е гладък и щастлив. Проблемите, сериозните заболявания, нещастията идват в живота, когато нарушаваме законите на системата дори без да го знаем.

vitamin_b17_complex_rak_bodilax_zapek_otslabvane_ured_za_srebarna_voda_D-r_Silver_
trenajorni_ochila_D-r_Vijan_dalekogledstvo_kasogledstvo_katarakta
lula_inhalator_astma_kihane_kashlica_himalayska_sol_magic_belt_kolan_bolka_kryst_grabhidro_helt_alkalna_voda_srebarna_vodainderma_psoriazis_kojni_problemi

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар