Човешкото съзнание е сложна, все още неразгадана матрица