Как се изчислява и какво означава Златното алхимическо число?