Знаете ли това суеверие: Душата на човек излита чрез прозявката?