Древните астролози описали света и звездите по един удивителен начин!

Колко високоразвити цивилизации са съществували на Земята от момента на възникване на човечеството до нашата съвременна ера?

астрология

Изследователи от редица страни твърдят, че са не по-малко от десет – в различни региони на Земята и в разни времена. Едни сменяли други, а някои по различни причини потънали във вечността, като ни оставили доказателства за своето съществуване. Доказателства съвършено невероятни и загадъчни.

На една от множеството глинени плочки, отнасящи се до шумерската цивилизация, редом с Луната са изобразени две звезди от съзвездието Близнаци. Астрономи от Кьолн доказали, че изхождайки от разположението им, изображението възпроизвежда картина, отстояща на 6000 години от времето, в което живеем.

Изучавайки безценните манускрипти на Диоген Лаертски, експерти почерпили следната феноменална информация: древните египтяни имали записи за 373 слънчеви и 832 лунни затъмнения. Елементарните математически изчисления показват, че за да се получи такъв брой затъмнения, наблюденията би трябвало да се
провеждат от не по-малко от 15 000 години!

А какво да правят учените, когато се сблъскат с такава съвършено непонятна загадка като картите на известния мореплавател Пири Рейс? Макар че тези наистина уникални карти са съставени в края на XV век от н.е., на тях забележително точно са възпроизведени: бреговата линия на Южна Америка, съвършено неизучените по онова време реки на този континент – Амазонка, Ориноко, Парана, Уругвай. Най-удивителното обаче е, че на картите на моряка Пири Гренландия и Антарктида са изобразени без ледена покривка! Безспорно, съставителят на картите е бил един от най-образованите хора на своето време. Но откъде той би могъл да знае какви са били тези континенти хиляди години преди настъпването на ледниковия период? Съвременни учени еднозначно заявяват, че за да се съставят карти на такива огромни територии като Гренландия, Антарктида и Южна Америка, дори днес, в началото на третото хилядолетие са необходими усилията на няколкостотин квалифицирани специалисти, въоръжени със съвременна техника и апаратура. И то с помощта на авиация!

Но какви самолети преди хиляди години?! Невъзможно, невероятно! Картите обаче на турския адмирал Пири Рейс съществуват и е невъзможно да бъде игнориран този факт, пише вестник „Феномен“.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар