Искате ли да станете менталист?

Това не става много лесно, но можете да опитате, например да внушавате или да четете мисли, като започнете с нашите първоначални съвети. И така, пригответе се за първия урок – теоретично седите срещу човек, на когото искате...