Няма по-добър съпруг от моя!

Ако баба ми прочете това мое писмо, много ще ми се кара. Все ми повтаряше, че човек не бива много да се хвали, когато е добре. По-хубаво да си замълчи, да не чуе дяволът.   Но съдбата ми поднесе такова изпитание, че в нещастието...