Телепатичната връзка – наистина ли съществува?

Наистина ли съществува телепатичната връзка? И ако наистина съществува – как се осъществява? Това, че между хората съществуват незрими канали на връзка, е очевиден факт. Телепатичните връзки възникват толкова естествено...