Изгуби безвъзвратно доверието ми

доверието
Мразя да ме гледат в очите и да ме лъжат Мразя да ме гледат в очите и да ме лъжат Приятелят ми изгуби безвъзвратно доверието, което имах в него. Може би трябва да започна от там, че сме заедно вече седем години и доверието винаги...