Чипо носле, голямо носле, малко носле, но какво символизира това?

Една трета от вниманието на погледа се фокусира върху носа като част от лицето. Понякога този процент може да е доста по-голям, което е изключително смущаващо. Трябва ли да се притесняваме ако имаме голям или гърбав нос? Ето...

Какво говори челото ви за вашия характер

Мнозина мислители твърдят, че съществува тясно съотношение между лицето и характера.   Да разгледаме разните черти на лицето. Известни знакове никога не лъжат:   ЧЕЛО Сплеснато и тясно откъм косите чело показва слаба интелигентност...