Свети Архангел Михаил е Исус Христос на небето!

Михаил е главният архангел, главният пазител на Рая и главен страж на Божия закон. Архангел Михаил В Откровението на свети Йоан Богослов е описана битката на свети Архангел Михаил и неговите ангели със седемглав и десеторог Дракон,...