Как се прави…унищожаване на лична информация?

Препоръчително е да унищожавате банкови­те извлечения, офертите за кредитни карти и всеки друг тип финансови документи, които разкриват лична информация, на шредер от типа, който превръща хартията в конфети – за да не...

Това, което крадците не искат да знаете за обирите

Скрити факти… Крадците предпочитат да влизат през деня Ко­гато повечето хора не са вкъщи. Любима тактика е да дойдат на входната врата и да почукат. Ако няма ни­кой, ще потърсят скрит ключ, отворен прозорец (спо­ред статистиката...

Как да се предпазите от кражба на колата в движение?

Крадците зависят от елемента на изненада. Можете да избегнете превръ­щането си в жертва, като следвате тези съвети: Краж­бата на кола в движение („carjacking“) – когато крадците ви надвиват физически и отмъкват превозното...

Ето и нашите 5 съвета за по-голяма сигурност на дома

Следвайте нашите 5 съвета Обик­новено крадците са доста мързеливи и търсят лесна плячка. Затова не биха се насочили към домове, в които проник­ването е затруднено. Ето няколко ра­зумни предпазни мерки: Заключвайте подвижната...

3 основни предпазни мерки, които ще попречат на крадците да си набележат дома ви

1.      Проверете сигурността на входна­та врата Ще се чувствате в безопасност, ако знаете, че на входната ви врата са поставени висококачествени секретни брави. Новите PVC или метални врати имат добра вградена защита, но...