СРАМ! Сервитьорът се оказа българин!

С приятелката ми Таня на Нова година си дойдохме дума, че през лятото ще отидем на екскурзия в Ис­пания. Така и така само ние останахме стари моми, поне свят да видим. Речено-сторено. Малко по малко, за няколко месе­ца спестихме...