Това обаждане спаси брака ни!

Вече четири години мъжът ми Камен работи в чужбина. Мога да кажа, че и за двама ни решението да замине беше много трудно. Опитвахме какво ли не, за да избегнем тази раздяла, но в един момент буквално ударихме дъно­то. Беше...