Таласъмите съществуват и хвърлят живи жаби в огъня

Много хора не вярват в съществу­ването на таласъми и други тайнстве­ни създания. Самата аз не съм ги виж­дала, но преди време прочетох нещо любопитно, с което искам да започна писмото си. В древни времена таласъмите съставлявали...