Земните ангели – те са сред нас!

Съществуват черти, характерни за всички земни ангели, както и по-специфични разлики, срещащи се само у представителите на отделните царства Ето пример за една от тях. Усещане за уникалност и различност Практически всички...