Подигравките в училище могат да причинят трайна емоционална вреда

Причина за подигравките може да бъде търсене на вниманието на самата жертва. Но, каквито и мотиви да стоят зад обидните думи – подигравките болят! Father and daughter (4-5) reading book in bed – Image by © Igor Emmerich/Corbis Кажете това особено на...