Мъж по поръчка: как да си поръчате любим?

Извикайте вашия любим първо в мислите и малко след това той ще се материализира и в живота ВИНАГИ МИСЛИ ЗА ХУБАВОТО! За да си поръчате любим, по-често мечтайте как ще се случи това. Дайте простор на фантазията си. Представяйте...