Цял живот съм в сянката на тази лигла

Детството ми мина в квартал, недалече от центъра на града. Там имаше стара къща с високи дувари, която всички забелязваха. Когато тръгнах на училище, ме сложиха на един чин с Доротея. Викахме й Дори и се възхищавахме колко...