Качване по стълбите – добра минитренировка, но бъдете внимателни!

качване по стълбите
Кое е по-доброто: да поемем нагоре по стълбите или да вземем асансьора? Отговорът не е общовалиден, макар повечето от нас да са убедени, че качването по стълби е полезно. Оказва се, че това не важи равнозначно за всички… Ако...