Знаците на Мага върху дланта

У всекиго от нас са заложени екстрасензорни способности (знаците на Мага). За това свидетелстват особени знаци върху дланите Всеки от тях разкрива една от страните на особена дарба – ясновидство, талант към окултизъм,...