Условия за ползване

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА PO-KRASIVI.NET/SHOP/


Това са ПРАВИЛАТА за използване на Po-krasivi.net/shop/, включващи без ограничение ползването на всички услуги в сайта, както наличните така и тези, които могат да бъдат включени в по-късен момент. Моля, прочетете внимателно следващите редове. Те имат за цел да демонстрират твърдото намерение на Po-krasivi.net/shop/ за коректни взаимоотношения с потребителите, а също и да ги убеди в стриктността и конфиденциалноста при съхраняването на техните лични данни.


НАТИСКАЙКИ БУТОНА "РЕГИСТРАЦИЯ" И ЗАВЪРШВАЙКИ ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ И ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА PO-KRASIVI.NET/SHOP/, ОТГОВОРЕН СТЕ ЗА ВАШИТЕ ПОКУПКИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


РЕГИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТ
За да закупите продукт чрез PO-KRASIVI.NET/SHOP/, вие трябва да приключите процеса на регистрация, въвеждайки вярна, пълна и точна информация, така както ви е поискана от формуляра за регистрация. Тогава ще трябва да изберете потребителско име и парола (акаунт). Вие сте напълно отговорен за запазване тайната на вашата парола. Още повече, вие сте напълно отговорен за всички действия, които се извършват с вашето потребителско име и парола. Умоляваме ви да ни уведомите незабавно при всяко съмнение за неупълномощено ползване на вашия акаунт.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
PO-KRASIVI.NET/SHOP/ уважава личните данни на потребителите си. PO-KRASIVI.NET/SHOP/ няма да следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на PO-KRASIVI.NET/SHOP/ без тяхното изрично предварително разрешение, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.


ОТГОВОРНОСТИ
Като условие за ползване на PO-KRASIVI.NET/SHOP, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава към PO-KRASIVI.NET/SHOP, че няма да ползва предоставената му услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона или неотговаряща на тези ПРАВИЛА.


ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

Powered By OpenCart
Магазин за красота и здраве © 2019