Каква е кармичната задача на Овена?

Всеки се опитва да разбере каква е истин­ската му ценност в жи­вота, но само за Овена това е главна и опре­деляща цел


Той търси този смисъл постоянно, защото вярва, че колкото повече изпитва, толко­ва повече ще опознава себе си.

За Овена не е за­дължително постоянно да е в действие, за да разбере кармичните си задачи. Ако успее да преодолее подбудите на своето собствено Аз, той ще намери у себе си силата и мъдростта на Висшето Аз – мъжество, откритост и благород­ство. Той трябва да се стреми към лидерство и реализация на своите таланти, като в същото време потиска егоистич­ните си желания, които го отклоняват от целта – съвършенството.

Во­йнственият дух на про­тиворечието и раздраз­нителността могат да го тласнат към агресивни действия, околните ще се отрекат от него и в резултат той ще остане сам. Ако със сляпо упор­ство продължава да се стреми към погрешни цели, той губи всичко истински ценно.

Понякога тези хора прекалено зациклят вър­ху собствената си зна­чимост. Опасяват се, че всъщност не представляват нищо особено. Това може да ги подтикне към ненужни постъпки, което си е чисто прахосване на скъпоценно време. Вместо да доказват сво­ята значимост за света, те трябва да се концен­трират върху занимания, значими за самите тях: медитация, самосъзерцание, саморазвитие.

Друг вероятен сцена­рий на неправилно пове­дение е, когато Овенът пришпорва събитията, осланя се единствено на себе си, без да забеляз­ва знаците на Съдбата. И в края на краищата се врязва в тухлена сте­на. Неспособността да обмисля постъпките си, преди да ги извърши, е причина за множеството неприятности, в които попада.

Когато Овенът улови предназначението си и разбере колко е важно да умее да прозира в бъ­дещето и да си представи възможните резултати от своите действия (вклю­чително и евентуалните проблеми), когато се нау­чи да преодолява своята низша природа, която го тласка към егоистични и зли постъпки, тогава животът му се подрежда благополучно и щастли­во. Всеки Овен трябва да открие именно Висшата природа у себе си и, да я следва и тогава дните му стават поредица от победи и успехи.

Главната дума за вас трябва да бъде „търпе­ние”. Ако изработите това качество, ще мо­жете да определите кога може да се гмурнете в събитията, а кога да ги заобиколите. Освен това трябва да разберете, че търпението и бездействието не са едно и също и именно търпеливото отношение към живота характеризира активния и умния човек.

vitamin_b17_complex_rak_bodilax_zapek_otslabvane_ured_za_srebarna_voda_D-r_Silver_
trenajorni_ochila_D-r_Vijan_dalekogledstvo_kasogledstvo_katarakta
lula_inhalator_astma_kihane_kashlica_himalayska_sol_magic_belt_kolan_bolka_kryst_grabhidro_helt_alkalna_voda_srebarna_vodainderma_psoriazis_kojni_problemi

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар