Казвам ви от личен опит – хазартът се предава по наследство!

Ти лайф за Лекува

Знам за много болести, които се предават по наследство, но май и пороците ни също са гене­тично заложени. Искам да ви разкажа какво се слу­чи неотдавна.

От няколко години все ме тегли в казиното. Понякога, макар и рядко, печеля и то­гава няма удържане – кра­ката ми сами отиват натам. Само че започнах повече да губя – каквото изкарам, всичко отива при другите, а работя като автомонтьор и през ръцете ми минават доста мангизи. Аз съм на 28 г„ все още ерген и живея при нашите. Не знам как баща ми беше надушил, но един ден ми скръцна със зъби – или да престана с хазарта, или щял да ме из­гони от вкъщи. Живеел съм си като цар, не съм плащал никакви сметки и за храна не съм давал, затова съм прахосвал парите си. Нало­жи се да се кротна за изве­стно време, то и без това в момента нямаше с какво да играя.

Имаше нещо обаче, кое­то не ми даваше мира. Бях забелязал, че дядо ми си къта едни пари под възглав­ницата. На шега му казах, че там е неговата банка, а той най-сериозно ми обясни, че отделял по 10-15 лева от вся­ка пенсия, за да не ни при­теснява един ден, когато умре.

Веднъж обаче дядо чу, когато пак се карахме с баща ми. Изчака го да из­лезе и започна да ме раз­питва къде ходя да залагам, дали някога съм печелил и колко. Като му казах най-голямата си печалба, очите му светнаха. В това време влезе баба и той смени те­мата. Реших, че просто про­явява любопитство.

Минаха няколко дни и ко­гато изкарах едни пари, ре­ших, че ще се отбия в кази­ното. И знаете ли кого за­варих там? Дядо си! Беше много доволен, явно му вървеше и дори не ме забе­ляза. Реших да се измъкна, без да му се обадя, и оти­дох в друго казино. А на следващия ден издебнах, когато той си миеше зъбите в банята, и бръкнах под възглавницата. Казвам ви, щях да падна, когато из­мъкнах от там яка пачка. Върнах я на мястото и ре­ших, че когато свърша сво­ите пари, ще взема „заем“ от дядо, без той да разбе­ре, но не предполагах, че ме очаква нова изненада.

След седмица възглавни­цата отново ме привлече като магнит. Мислех си, че ако измъкна няколко банк­ноти, старият дори няма да разбере. Този път го изча­ках да излезе пред къщата да играе табла с един при­ятел и бръкнах в банката му. Какво обаче беше учудване­то ми, когато извадих само 5 лева! Вдигнах целия дю­шек, но нищо не открих. Ре­ших, че е скрил мангизите си на друго място и пак ще трябва да го наблюдавам.

Разочарован, отидох в казиното само да погледам. Там едно от момчетата, ко­ето живее в нашия квартал, ми се ухили до уши. От него разбрах, че дядо ми преди два дни загубил три хилядарки. Едва тогава си дадох сметка, че напоследък ста­рецът беше доста унил и мълчалив. И как не, след като беше пропилял всички­те пари, които къташе уж за погребението. Та казвам ви – и хазартът се предава по наследство!

Симо

 

 

6 съвета как да се забавлявате максимално и да увеличите шансовете си за печалба от хазарт

 

 

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар